Anti-Mode teknologia

Vesiputouskäyriä 8033:n kalibroinneista

Nämä mittaustulokset ovat tehty tyypillisessä 4m x 5m kuunteluhuoneessa. Subwoofer on etukulmassa, ja paikka mihin 8033 Anti-Mode vaihdellaan kolmen eri kohdan kesken. Kaksi ensimmäistä tapausta (1B ja 2B) ovat korjattu yhden pisteen peruskalibroinnilla. Kolmannessa tapauksessa (3B) on käytetty aluekalibrointia gradienttimenetelmällä. Tämä on suositeltavaa kun halutaan laajentaa korjauksen aluetta lähellä takaseinää oleviin kuuntelupaikkoihin.

Tapaus 1, kuuntelupaikka vastakkaisessa kulmassa

Kuva 1A: Alkutilanne
Kuva 1B: Anti-Moden korjaama vaste kuvaan 1A

Kuuntelija vastakkaisessa nurkassa

Tässä tilanteessa kalibrointi tehtiin vastakkaiseen kulmaan subwooferiin nähden. Kuvassa 1A on tilanne ennen kalibrointia. Taajuuden 53Hz ympäristössä on voimakas moodi, ja taajuuden 34Hz kohdalla hitaasti sammuva huoneresonanssi. Taajuudet yleisesti voimistuvat kohti nollaa hertsiä, koska subwooferin säteilykulma on kaventunut kulmassa.

Kalibroinnin jälkeen tilanne on kuvassa 1B. Pahin piikki 53Hz:n alueella on onnistuttu hävittämään vastakkaismallilla, ja vaimenemisaika 34Hz:n resonanssilla on pudonnut merkittävästi. Kuuntelemalla ero on huomattava, vaikka 80Hz:n yläpuolella vaste jää hiukan alas verrattuna alle 16-80Hz alueeseen.

Tapaus 2, kuuntelija huoneenkeskellä

Kuva 2A: Alkutilanne
Kuva 2B: Anti-Moden korjaama vaste kuvaan 2A

Kuuntelija huoneen keskellä

Tässä tilanteessa kuuntelupaikka on huoneen keskellä. Matalimmat taajuudet kumoutuvat osittain kumoabvasti heijastuvan interferenssin takia. Kuvasta 2A voi nähdä, kuinka energia on keskittynyt hallitsevaan seisovaan aaltoon 63Hz:n kohdalle. Musiikin kuuntelua häiritsee pitkään soiva kumina joka tekee erityisesti transienttitoistosta suttuisen. Vielä 200ms:kin päästä tällä taajuudella on suurempi taso kuin muilla taajuuksilla lähtötasot.

Automaattisen korjauksen tulos on nähtävissä kuvasta 2B. Tämä bassotoistolle vahingollinen moodi on nyt poistettu tehokkaasti, ja jälkikaiunta on kulmasijoituksen ja AMF-suotimen ansiosta nopeautunut jopa 350ms:iin asti.

Taoppaus 3, kuuntelupaikka takaseinällä

Kuva 3A: Alkutilanne
Kuva 3B: Anti-Moden korjaama vaste kuvaan 3A

Kuuntelija takaseinällä

Tämä ehkä yhden yleisimmän sijoitustilanteen vaste on kuvassa 3A. Koko bassojen taajuusalue on täynnä pahoja korkean q-arvon omaavia moodeja. Takaseinän läheisyys entisestään vaikeuttaa vastakkaismallinnusta, koska tilanne muuttuu helposti pienelläkin siirtymällä kalibrointipisteestä. Tässä tilanteessa on tämän johdosta käytetty 8033:n erityistä  laajemman alueen kalibrointialgoritmiä gradienttimittauksella. (Ohjekirjassa on tarkemmin selitetty tämä menetelmä)
 

Kuvasta 3B nähdään, että vaikka kaiunta-ajat eivät ole täysin yhtenevät, on tilanteessa saatu aikaan merkittävä parannus. Tulos on myös kuuntelemalla arvioituna hyvä vaikka päätä liikuttaisi välillä lähemmäs tai kauemmas takaseinästä. Tämä on pitkälti laajemman alueen kalibroinnin ansiota.